Do góry

Konkurs ortograficzny dla uczniów klas II i III
w ZSP w Brzeżnie
"ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII"

Regulamin konkursu
W nauczaniu zintegrowanym ważną rolę odgrywa kształtowanie umiejętności poprawnego pisania, które polega nie tylko na starannym kreśleniu liter, ale również na poprawności ortograficznej. Opanowanie poprawnego pisania jest niezwykle trudne. Oprócz szablonowych, nudnych ćwiczeń ortograficznych należy wprowadzać bardziej atrakcyjne metody np. rebusy, krzyżówki, zagadki, gry dydaktyczne itp.
Nauka ortografii nie musi odbywać się tylko i wyłącznie na lekcji. Mogą to być np. zajęcia pozalekcyjne, zabawy z ortografią w formie apelu lub konkursu.


I CELE KONKURSU:
1. Wyrabianie nawyku poprawnego pisania.
2. Podniesienie poziomu kompetencji
ortograficznych na poziomie nauczania zintegrowanego.
3. Budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem wyrazów.
4. Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz samodzielnej pracy.
5. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.
6. Uświadomienie uczniom, jakie znaczenie ma ortografia w życiu.
7. Wyłonienie najzdolniejszych uczniów.

II ORGANIZACJA KONKURSU:
Konkurs przebiega w dwóch etapach. Etap I - klasowy. W tym etapie wszyscy uczniowie piszą dyktando. Pozwoli ono na wyłonienie po 3 uczniów z jak najmniejszą ilości błędów ortograficznych z każdej klasy II i III.

Dyktando dla klas II:

Halinka lubi zwierzęta. W swoim pokoju ma jeża i żółwia. Ma też na półce książki o wróbelku i króliku. Często czyta bajkę o zaczarowanej górze, królewnie i jej ulubionej wiewiórce. Wiewiórkę nazywa Kasia.

Dyktando dla klas III:

W naszej bibliotece jest mnóstwo różnych książek. Henio lubi książki przygodowe. Kasia i Hania czytają baśnie o wróżkach, księżniczkach i zaczarowanych królewnach. Józio szuka książek o miastach, górach i zwierzętach żyjących w naszym kraju. W jednej z nich znalazł mapę, a na niej Kraków. Teraz poszukuje rzeki Wisły.


Etap II-finał - zadania na poziomie równoległych klas.

Rozwiązywanie zagadek:
Klasy II
Jest ruda. Po drzewach skacze rada.
i orzeszki zjada.(wiewiórka)


Rośnie na drzewach,
przysmak wiewiórki. (orzech)


Siedzisz na niej, choć nie ławka,
bujasz się, bo to ...(huśtawka)


Klasy III
Płynie po niebie, wietrzyk ją goni.
Jeżeli zechce słońce zasłoni.(chmura)


O tym drzewie wiele mówić ci nie będę
Pod jego gałązkami zaśpiewasz kolędę.(choinka)


Szara lub zielona bywa, żyje w stawie,
świetnie pływa. (żaba)


Za każdą prawidłowo rozwiązaną zagadkę 1 punkt.

Losowanie kart z obrazkami.
Należy podpisać prawidłowo podane obrazki. Za każdy dobrze podpisany obrazek 1 punkt.(Załącznik nr 1)

Rozwiązywanie krzyżówki ortograficznej.(Załącznik nr 2)
Za każde prawidłowo wpisane hasło 1 punkt.

Losowanie przedmiotów z przykrytego kosza.
Należy napisać nazwę wylosowanego przedmiotu. Każdy losuje 2 przedmioty. Można uzyskać 2 punkty. Proponowane wyrazy: gumka, temperówka, piórnik, książka, pióro, kogut, muszelka, żarówka, jeż, ołówek, góral, ósemka, żaba, łyżka, talerz, kubek, długopis, księżyc.

Zabawa z sylwetami ortograficznymi
Każdy uczeń ma sylwety z ó-u, rz-ż, ch-h. Nauczyciel czyta wyrazy, a uczniowie podnoszą sylwetę z właściwą literą. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt. Przykładowe wyrazy: brzoza, żart, ogórek, który, ulica, mój, życie, handel, chłopiec, hak itp.

Zadania wyłaniające mistrza ortografii (Załącznik nr 3)

ZAKOŃCZENIE KONKURSU
Rozdanie dyplomów i nagród za I II i III miejsce na poziomie klas oraz nagrodzenie mistrza ortografii klas II i III.


Opracowała:
mgr Marzenna Janas